تور کیش سه شب
تاریخ رفت از
جمعه 27 خرداد 1401
sd
dsf
به تاریخ برگشت
دوشنبه 12 دی 1379
ساعت رفت
07:55
ساعت برگشت
09:45

تاریخ رفت:
جمعه 27 خرداد 1401
ساعت رفت:
07:55
نوع حمل و نقل رفت:
ایرتور

تاریخ برگشت:
دوشنبه 12 دی 1379
ساعت برگشت:
09:45
نوع حمل و نقل برگشت:
وارش
اطلاعات هتل
هتل پالاس
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
4100000
قیمت اتاق دو تخته
3950000
قیمت اتاق سه تخته
3900000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل داریوش
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
6000000
قیمت اتاق دو تخته
5800000
قیمت اتاق سه تخته
5700000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل آرامیس پلاس
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
3000000
قیمت اتاق دو تخته
2700000
قیمت اتاق سه تخته
2700000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل بین المللی کیش
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
3100000
قیمت اتاق دو تخته
2700000
قیمت اتاق سه تخته
2700000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل تعطیلات
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
1950000
قیمت اتاق دو تخته
1950000
قیمت اتاق سه تخته
1950000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل پارس نیک
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
1800000
قیمت اتاق دو تخته
1800000
قیمت اتاق سه تخته
1800000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567