تور مشهد  سه شب
تاریخ رفت از
یکشنبه 22 خرداد 1401
sd
dsf
به تاریخ برگشت
دوشنبه 12 دی 1379
ساعت رفت
18:15
ساعت برگشت
21:30

تاریخ رفت:
یکشنبه 22 خرداد 1401
ساعت رفت:
18:15
نوع حمل و نقل رفت:
ساهاایر

تاریخ برگشت:
دوشنبه 12 دی 1379
ساعت برگشت:
21:30
نوع حمل و نقل برگشت:
وارش
اطلاعات هتل
هتل درویشی
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
5550000
قیمت اتاق دو تخته
11100000
قیمت اتاق سه تخته
16600000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل لیان
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
3600000
قیمت اتاق دو تخته
7200000
قیمت اتاق سه تخته
10800000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل ایساتیس (فولبرد)
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
3000000
قیمت اتاق دو تخته
6000000
قیمت اتاق سه تخته
8800000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل خورشید تابان
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2750000
قیمت اتاق دو تخته
5500000
قیمت اتاق سه تخته
8200000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل شیراز
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2440000
قیمت اتاق دو تخته
4850000
قیمت اتاق سه تخته
7300000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل آپارتمان قصر خورشید
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2420000
قیمت اتاق دو تخته
4800000
قیمت اتاق سه تخته
7200000
قیمت اتاق کودک
1600000
با ما تماس بگیرید 09901234567