تور کیش  سه شب
تاریخ رفت از
جمعه 20 خرداد 1401
sd
dsf
به تاریخ برگشت
دوشنبه 12 دی 1379
ساعت رفت
07:05
ساعت برگشت
17:00

تاریخ رفت:
جمعه 20 خرداد 1401
ساعت رفت:
07:05
نوع حمل و نقل رفت:
وارش

تاریخ برگشت:
دوشنبه 12 دی 1379
ساعت برگشت:
17:00
نوع حمل و نقل برگشت:
ماهان
اطلاعات هتل
هتل پالاس
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
4300000
قیمت اتاق دو تخته
8600000
قیمت اتاق سه تخته
12800000
قیمت اتاق کودک
1700000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل بین المللی کیش
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2800000
قیمت اتاق دو تخته
5600000
قیمت اتاق سه تخته
8300000
قیمت اتاق کودک
1700000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل لیلیوم
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2800000
قیمت اتاق دو تخته
5600000
قیمت اتاق سه تخته
8300000
قیمت اتاق کودک
1700000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل لوتوس (هافبرد)
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2350000
قیمت اتاق دو تخته
4700000
قیمت اتاق سه تخته
7000000
قیمت اتاق کودک
1700000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل پارس نیک
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2300000
قیمت اتاق دو تخته
4600000
قیمت اتاق سه تخته
6800000
قیمت اتاق کودک
1700000
با ما تماس بگیرید 09901234567
اطلاعات هتل
هتل تعطیلات
قیمت ها
قیمت اتاق یک تخته
2200000
قیمت اتاق دو تخته
4400000
قیمت اتاق سه تخته
6600000
قیمت اتاق کودک
1700000
با ما تماس بگیرید 09901234567